Tisková zpráva z 74. jednání Rady Plzeňského kraje, 27.6.2016

Projednávané důležité body:

 Zařazení investičních a neinvestičních akcí do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy v PK

 Vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2016“

 Logo Západočeské baroko a jeho registrace jako ochranné známky Plzeňského kraje

 Vyhlášení dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“

 Schválení pokračování projektu „Tisíc stromků pro Plzeňský kraj“ pro roky 2016/2017 pro okresy Tachov a Domažlice

 

Číst dál: Tisková zpráva z 74. jednání Rady Plzeňského kraje, 27.6.2016

Tisková zpráva z 70. jednání Rady Plzeňského kraje, Plzeň, 23. 5. 2016

 Projednávané důležité body:

Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje 2016“.

■ Dotace pro obec Svojšín na nákup cisternové automobilové stříkačky 

■ Příspěvky kraje na nákup dopravních automobilů pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí

■ Návrh závěrečného účtu Plzeňského kraje za rok 2015 a řádné účetní závěrky jednotky Plzeňský kraj za rok 2015

■ Zařazení investičních a neinvestičních akcí do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy v PK, zařazení projektových dokumentací do seznamu PD na silnicích II. a III. třídy v PK

■ Poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora mikoregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2016

■ Dotační titul Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2016 – schválení dotací

■ Dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2016 - souhlas s rozdělením dotací

■ Poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora péče o válečné hroby na území Plzeňského kraje v roce 2016“:

■ Účelové dotace na rozšíření kamerového systému „Klidné příhraničí“

■ Poskytnutí finančního daru Statutárnímu městu Plzeň na projekt „Olympijský park Plzeň 2016“

■ Poskytnutí dotace žadateli Domácí hospic Náruč – středisko Diakonie a misie Církve československé husitské

■ Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2016 - poskytnutí dotací

Číst dál: Tisková zpráva z 70. jednání Rady Plzeňského kraje, Plzeň, 23. 5. 2016

Tisková zpráva z 69. jednání Rady Plzeňského kraje - Plzeň, 25.4.2016

Projednávané důležité body:

 Finalistky soutěže Žena regionu 2016 obdrží finanční dar od Plzeňského kraje

■ Program „Bezpečné branky 2016“ poskytne neinvestiční dotace 55 žadatelům

■ Poskytnutí dotace v „Programu podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2016“

■ Poskytnutí příspěvku středisku volného času Radovánek

■ 2. výzva dotačního titulu „Dotace Odboru kancelář hejtmana pro nestátní neziskové organizace 2016“ 

Číst dál: Tisková zpráva z 69. jednání Rady Plzeňského kraje - Plzeň, 25.4.2016

Tisková zpráva z 68. jednání Rady Plzeňského kraje - Plzeň, 21. 3. 2016

Projednávané důležité body:

■ Plzeňský kraj poskytne Policii ČR podporu na nákup speciálního automobilu

■ Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2016

V programu "Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016" rozdělí hejtmanství rekordních 100 milionů korun

Plzeňský kraj podpoří dotací Západočeskou univerzitu v Plzni

■ Dotace na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2016“

Souhlas s poskytnutím účelových neinvestičních dotací v celkové výši 395.000 korun 103 žadatelům

Program "Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2016"

Dotační program "Zachování a obnovy kulturních památek Plzeňského kraje" a Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje

■ Kotlíkové dotace

■ Vyhlášení dotačního titulu pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby

■ Další schválené záměry projektů, projekty a účelové dotace

■ Schváleno bylo předložení projektové žádosti k projektu „Vybudování sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu a rekonstrukce depozitáře v Kašperských Horách“ Muzea Šumavy Sušice“, příspěvkové organizace do IROP.

■ Předložení projektového záměru „Adolf Loos a Plzeň/Byt rodiny Oskara Semlera“ Západočeské galerie v Plzni:

Číst dál: Tisková zpráva z 68. jednání Rady Plzeňského kraje - Plzeň, 21. 3. 2016

Tisková zpráva z 67. jednání Rady Plzeňského kraje, 22.2.2016

Projednávané důležité body:

Cena hejtmana Plzeňského kraje za záchranu života 2015

Finanční dar vybraným politickým vězňům z Plzeňského kraje

Vyhlášení dotačního titulu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2016“

Vyhlášení dotačního titulu „Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016“

Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního titulu „Dotace OKHE pro nestátní neziskové organizace – výzva 1“

Revitalizace NKP Vodní hamr Dobřív Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace

Projekt Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvkové organizace

Plzeňský kraj předloží žádost do „Programu přeshraniční spolupráce Český republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020“ na 3 projekty (Řemeslo bez hranic, Chceme být spolu - umění je cesta, Zlatá stezka).

Číst dál: Tisková zpráva z 67. jednání Rady Plzeňského kraje, 22.2.2016

Tisková zpráva z 66. jednání Rady Plzeňského kraje, 25.1.2016

Projednávané důležité body:

 Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2016

 Vyhlášení dotačního programu „Podpora jednotek dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2016“

 Nesouhlas se změnami v systému vzdělávání dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

 Vyhlášení dotačního programu „Podpora včelařství (2016)“ v Plzeňském kraji

Číst dál: Tisková zpráva z 66. jednání Rady Plzeňského kraje, 25.1.2016

Rada Plzeňského kraje rozhodla o pořádání seminářů k podávání nových žádostí na tzv. "kotlíkové dotace" - informujte se o nových možnostech a podmínkách

       
  Termíny seminářů k žádostem o tzv. "koltíkové" dotace v Plzeňském kraji    
datum místo konání ORP čas
4.1.2016 Obřadní síň MěÚ Rokycany, 1 patro, Masarykovo náměstí 1 Rokycany od 15:00
5.1.2016 Lidový dům v Blovicích, Bělohrobského 78 Blovice od 16:00
6.1.2016 Jednací sál ZPK, místnost č.174, Škroupova 18 Plzeň od 16:00
7.1.2016 Kulturní dům Stod, malý sál, Nádražní 477 Stod 15:00 - 17:00
11.1.2016 Obřadní síň stříbrské radnice, Masarykovo náměstí 1 Stříbro od 16:00
12.1.2016 SKC Nýřany, Revoluční 1071 Nýřany od 16:30
13.1.2016 Velký sál MKZ, Náměstí republiky 105 Horšovský Týn od 15:00
14.1.2016 Kulturní a komunitní centrum, Masarykovo náměstí 311 Přeštice 16:00 - 18:30
18.1.2016 Jednací sál ZPK, místnost č.174, Škroupova 18 Plzeň od 16:00
19.1.2016 Zasedací místnost městského úřadu, Náměstí Augustina Němejce 63 Nepomuk od 16:00
20.1.2016 velká zasedací síň - přízemí budovy MěÚ Horažďovice, Mírové nám. 1 Horažďovice 16:00 -18:30
25.1.2016 Kino Káčko, Sokolovská 1011 Dobřany od 16:00
27.1.2016 obecní úřad Dobřív 305 Dobřív od 16:00
10.2.2016 Jednací sál ZPK, místnost č.174, Škroupova 18 Plzeň od 16:00
8.3.2016 Jednací sál ZPK, místnost č.174, Škroupova 18 Plzeň od 16:00

Tisková zpráva z 64. jednání Rady Plzeňského kraje, 30.12.2015

Projednávané důležité body:

 Finanční dar trojčatům narozeným ve Fakultní nemocnici Plzeň

 Ustanovení Komise Rady Plzeňského kraje pro národnostní menšiny

Finanční dar trojčatům narozeným ve Fakultní nemocnici Plzeň:

Rada Plzeňského kraje schválila poskytnutí finančního daru ve výši 30 tisíc korun Petře Kučerové, mamince trojčat Jakuba, Matyáše a Vojtěcha, kteří se narodili 10. 12. 2015 ve FN Plzeň. Naposledy se trojčata ve FN Plzeň narodila v roce 2010 a za posledních 12 let jsou letos narozená trojčata třetími narozenými na Gynekologicko-porodnické klinice FN Plzeň.

Ustanovení Komise Rady Plzeňského kraje pro národnostní menšiny:

Na základě schválení rady bude s účinností od 1. 1. 2016 zřízena Komise Rady Plzeňského kraje pro národnostní menšiny. Do funkce předsedy komise je jmenován radní Jaroslav Šobr. Členy komise jsou Nguyen Sinh, Michal Sochor, Vasyl Stachniv, Šárka Stará, Renáta Tišerová a Filip Zapletal. Dosud nebyl v rámci PK stanoven žádný poradní orgán, který by se zabýval problematikou národnostních menšin a jejich specifických potřeb.

Demografický vývoj PK ukazuje, že problematika národnostních menšin bude vyžadovat do budoucna více pozornosti i ze strany PK. V roce 2001 se podle sčítání lidu hlásilo k české národnosti cca 524 tisíc obyvatel PK. V roce 2011 se pak k české národnosti hlásilo cca 400 tisíc obyvatel PK. Podle sčítání lidu v roce 2011 jsou v PK nejpočetněji zastoupeny tyto národnosti: slovenská (cca 8 tisíc obyvatel), ukrajinská (cca 3,5 tisíce obyvatel), vietnamská (cca 2,7 tisíce obyvatel) a německá (cca 1 tisíc obyvatel).

Komise v rámci své působnosti bude sledovat problematiku národnostních menšin na území PK a iniciovat činnost PK v tomto ohledu. Dále se bude komise zabývat problematikou integrace národnostních menšin do společnosti a bude projednávat podněty týkající se problematiky národnostních menšin.

 

Tisková zpráva z 63. jednání Rady Plzeňského kraje, 14.12.2015

Projednávané důležité body:

 Zlatý erb, Junior Erb, Cena hejtmana 2016

Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2016

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016

Vyhlášení dotačních programů v oblasti mládeže a sportu v roce 2016

Vyhlášení dotačních programů v oblasti cestovního ruchu v roce 2016

Vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury 2016

 Dotační program Ekologické vytápění v domácnostech 

Číst dál: Tisková zpráva z 63. jednání Rady Plzeňského kraje, 14.12.2015 

Tisková zpráva z 62. jednání Rady Plzeňského kraje, 16.11.2015

Projednávané důležité body:

 Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2016

 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2016

 Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky „Hlasovací systém Plzeňského kraje“

 Rozdělení dotací z dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2015/2016

 Založení Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje

Číst dál: Tisková zpráva z 62. jednání Rady Plzeňského kraje, 16.11.2015

Tisková zpráva z 61. jednání Rady Plzeňského kraje, 26.10.2015

Projednávané důležité body: 

Stipendium Plzeňského kraje 2015

Souhlas zřizovatele se záměrem novostavby dílny diagnostiky pro výuku odborného výcviku žáků SOŠ a SOU Sušice

Poskytnutí neinvestičních dotací z prostředků Komise pro sport Rady Plzeňského kraje

Poskytnutí neinvestičních příspěvků z dotačního programu Talent 2015

Memoranda o spolupráci v oblasti vzdělávání budoucího zdravotnického personálu

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace - jmenování ředitele

Číst dál: Tisková zpráva z 61. jednání Rady Plzeňského kraje, 26.10.2015

Tisková zpráva z 60. jednání Rady Plzeňského kraje, 14.9.2015

Vyhlášení soutěže O nejlepší kroniku Plzeňského kraje

Členové Rady Plzeňského kraje odsouhlasili vyhlášení soutěže O nejlepší kroniku Plzeňského kraje. Pořádáním soutěže chce kraj ocenit náročnou a záslužnou práci obecních kronikářů, umožnit jejich setkání nad nejlepšími kronikami a získat nové zkušenosti. Obce se mohou soutěže zúčastnit na základě zaslané přihlášky a poté musí doručit svou kroniku k hodnocení na krajský úřad. Ocenění je rozděleno do tří kategorií podle velikosti obce – pro obce do 500 obyvatel, pro obce do 1500 obyvatel a pro obce nad 1500 obyvatel. V letošním roce budou hodnoceny zápisy do kroniky z let 2012 až 2014, do kroniky musí být zapsány všechny tři soutěžní roky. Oceněným obcím budou poskytnuty finanční prostředky (ve 3 kategoriích): za 1. místo 10 tisíc korun, za 2. místo 5 tisíc korun a za 3. místo 3 tisíce korun.

Soutěž „My už třídit umíme“ – schválení poskytnutí finanční odměny vítězům soutěže

Číst dál: Tisková zpráva z 60. jednání Rady Plzeňského kraje, 14.9.2015 

TISKOVÁ ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ RADY PLZEŇSKÉHO KRAJE 24. 8. 2015 – 58. jednání Rady Plzeňského kraje

Poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015“ z prostředků státního rozpočtu:
Členové Rady Plzeňského kraje souhlasí s rozdělením účelově určených dotací obcím v celkové výši 3 579 500 korun. Dotace ze státního rozpočtu je rozdělována v podobě příspěvků na akceschopnost a mzdové výdaje, příspěvků na odbornou přípravu, příspěvků na věcné vybavení a v podobě úhrady nákladů na zásah mimo územní obvod. Dotace ve výši 1 839 500 korun bude rozdělena městům: Domažlice, Klatovy, Plzeň, Rokycany, Tachov. Částka 1 740 000 korun je určena pro města a obce: Bělá nad Radbuzou, Horní Bříza, Horšovský Týn, Hostouň, Klenčí pod Čerchovem, Kralovice, Nýřany, Planá, Poběžovice, Radnice, Zbiroh, Železná Ruda. Přidělení dotací bude na svém zasedání schvalovat zastupitelstvo.

Dotační titul Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí PK 2015 – souhlas s poskytnutím dotací: 

Číst dál: TISKOVÁ ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ RADY PLZEŇSKÉHO KRAJE 24. 8. 2015 – 58. jednání Rady Plzeňského kraje

Tisková zpáva z 57. jednání Rady Plzeňského kraje, Plzeň, 29. 6. 2015

Rada Plzeňského kraje projednala:

Žádost Správy národního parku Šumava o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění ekologické dopravy po Šumavě na rok 2015:
Radní schválili poskytnutí dotace ve výši 200 tisíc korun příspěvkové organizaci Správa národního parku Šumava na částečné krytí nákladů na zajištění projektu ekologické dopravy Zelené autobusy v NP Šumava v roce 2015. Projekt ekologické dopravy Zelené autobusy v NP Šumava se letos dostává do své 20. sezóny. NP Šumava je garantem prázdninového provozu autobusů, mimoprázdninový provoz zajišťuje Mikroregion Šumava-západ prostřednictvím měst Železná Ruda, Kašperské Hory, Rejštejn a obcí Prášily, Srní, Modrava, Horská Kvilda, Kvilda a Borová Lada. Prázdninový provoz je zajišťován na třech linkách:

    * Železná Ruda, Špičák – Železná Ruda – Kvilda,    * Horská Kvilda – Kvilda – Bučina,      * Nová Pec – Jelení Vrchy

Číst dál: Tisková zpáva z 57. jednání Rady Plzeňského kraje, Plzeň, 29. 6. 2015

Stručná informace z XIV. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje – 8.6.2015

V pondělí, dne 8. června 2015, se v jednacím sále Úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo v tomto volebním období již XIV. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje.

Na program tohoto jednání bylo zařazeno 86 bodů, z nichž některé vyvolaly v opozičních řadách ODS a TOP 09 + Starostů jistou, avšak povětšinou z důvodu špatné informovanosti, negativní odezvu.

Významnou část programu, vytvořily převody, směny a nabytí potřebných pozemků v rozličných katastrech Plzeňského kraje, přičemž tato problematika je zařazena do funkčního portfólia náměstkyně hejtmana za KSČM s. Zdeňky Liškové.

Radní pro zemědělství a životní prostřední za KSČM s. Václav Štekl připravil pro zastupitele krátkou prezentaci o reálném stavu přírody v Národním parku Šumava, která měla být odrazovým můstkem pro stanovisko a postoj Plzeňského kraje v souvislosti s legislativním procesem odehrávající se v Poslanecké sněmovně PCŘ, týkajícím se tvorby právních norem týkajících národních parků na území ČR a jak jsem již uvedl, také tedy k prohlášení k Národnímu parku Šumava..

Číst dál: Stručná informace z XIV. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje – 8.6.2015

Informace pro veřejnost z Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje za rok 2014

INFORMATIVNÍ BILANCE

Výboru pro veřejné zakázky (VVZ) Zastupitelstva Plzeňského kraje (ZPK) za rok 2014

V listopadu 2014 jsme překročili poločas volebního období a tak předkládám obyvatelům Plzeňského kraje informativní bilanci o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje za rok 2014, která volně navazuje na dříve zveřejněnou bilanci v lednu 2014 za rok 2013.

Charakteristickým rysem práce Výboru pro veřejné zakázky v roce 2014 bylo další zlepšování zadavatelů v připravenosti "Zadávací dokumentace" předkládané ke kontrole a k projednání do našeho výboru. V průběhu roku 2014 bylo celkově projednáno 51 nadlimitních "veřejných zakázek" v plánované hodnotě 852.413.019.- Kč, bez DPH, z toho 14 veřejných zakázek bez výhrad, 35 veřejných zakázek s výhradami, které zadavatelé opravili a 2 veřejné zakázky byly vráceny k přepracování.

V průběhu roku 2014 se členové výboru zúčastnili celkem 82 jednání tzv. "Hodnotících komisí", kdy u některých veřejných zakázek byly i 3 a více jednání. Doklady těchto členů Hodnotících komisí byly vždy projednány na každém následujícím zasedání výboru a je nutné konstatovat, že u těchto procesních úkonů nedošlo k žádným pochybením.

Číst dál: Informace pro veřejnost z Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje za rok 2014 

ikona-vpravo-humor ikona-vpravo-videa ikona-vpravo-facebook