Informace z práce zastupitelů KSČM
v zastupitelstvu města Plzně

Zde se vám budeme snažit přinášet aktuální problémy, se kterými se potýkají komunisté v zastupitelstvu města Plzně. Zároveň vás budeme informovat, jak naši zastupitelé hlasovali, či jak se staví k tomu kterému problému.

21. schůze ZMP dne 1.11.2016

Projednávané důležité body:

Na jednání zastupitelstva bylo předloženo 59 bodů.

V bodě 3 předložil primátor města Martin Zrzavecký a radní Michal Dvořák - Návrh na poskytnutí finanční dotace TK Slavia Plzeň z.s. na úhradu nákladů vznikající Regionální tenisové akademie

■ V bodě 16 předložili náměstci Kotas a Šindelář - Záměr rozsahu a formy převodu vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Plzně společnosti Vodárna Plzeň a.s.

■ V bodě 20 předložili náměstci Kotas a Náhlík - Návrh na fúzi sloučením společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se společností Parking Plzeň s.r.o.

V bodě 33 předložila radní pro majetek H. Matoušová - Návrh na prodej pozemků na Borských polích v majetku města.

Číst dál: 21. schůze ZMP dne 1.11.2016

15. schůze ZMP dne 14.4.2016

Projednávané důležité body:

Na jednání zastupitelstva bylo předloženo 98 bodů.

■ Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 3.3.2016 – 13.4.2016

■ Poskytnutí finanční dotace Českému svazu bojovníků za svobodu na realizaci Památníku občanů ČSR vyhnaných z českého pohraničí v r.1938

■ Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016-2020

■ Strategie města Plzně v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na léta 2016 - 2018

■ Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicapovaných sportovců.

■ Souhrné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení hospodaření MMP za rok 2015 

 

Číst dál: 15. schůze ZMP dne 14.4.2016

13. schůze ZMP dne 28.1.2016

Projednávané důležité body:

■ Strategie ITI metropolitní oblasti
■ Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 - 2020
■ Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky – „Uzel Plzeň, 2. Stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů      Mikulášská“
■ Rozpočtové opatření k rozpočtu Odboru investic MMP a rozpočtu Odboru správy infrastruktury MMP – zimní stadion,            s určením na akci „realizace tribun, včetně výtahu. 

Na jednání zastupitelstva bylo předloženo 52 bodů.

 

Číst dál: 13. schůze ZMP dne 28.1.2016

11. schůze ZMP dne 12.11.2015

Projednávané důležité body:

 Aktuální stav projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s.
 Změna v orgánech společnosti Vodárna Plzeň, a.s. v souvislosti se změnou její akcionářské struktury od 1.1.2016
 Koncepce sportu v Plzni
   Na jednání zastupitelstva bylo předloženo 82 bodů.

 

Číst dál: 11. schůze ZMP dne 12.11.2015

10. schůze ZMP dne 8.10.2015

Projednávané důležité body: 

Schválení nové střednědobé koncepce Městské policie Plzeň pro léta 2016 – 2018

Uzavření smlouvy o prodeji akcií mezi statutárním městem Plzní a společností VEOLIA Česká republika, a.s.

Změna právní formy společnosti Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, na ústav (nutné dle nového Občanského zákoníku)

Informace - Plzeňská karta a senioři

Odvoz komunálního odpadu – Čistá Plzeň

Na jednání zastupitelstva bylo předloženo 72 bodů. Pouze několik z nich bylo obvzlášť důležitých pro chod města.

Číst dál: 10. schůze ZMP dne 8.10.2015

ikona-vpravo-humor ikona-vpravo-videa ikona-vpravo-facebook