Zamyšlení náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje nad investicemi kraje v uplynulém roce

JUDr. Zdeňka Lišková, náměstkyně hejtmana pro oblast investic, majetku a Centrální nákupu, p.o. se zamyslela nad tím, co se v roce 2015 podařilo na úseku investic a majetku Plzeňského kraje a nad tím, co nás čeká v roce 2016.

V celku výhodně v roce 2015 kraj koupil budovu soukromé lékárny v areálu Klatovské nemocnice a již na počátku roku 2016 byl tento objekt zprovozněn jako ambulance plicního oddělení a vlastní lékárna této nemocnice.  Zlepšili jsme tak přístup pro nemocné plicními chorobami a očekáváme zlepšení záchytu receptů vystavených v ambulancích nemocnice, a to zejména od pacientů, kteří dochází do nemocnice pěšky.

                                                                                       Slavnostní uvedení lékárny a plicní ambulance v Klatovské nemocnici do provozu 

Nástavba 4. patra nemocnice - v modré barvě. Ve Stodské nemocnici se podařilo v roce 2015 zrekonstruovat chirurgické i gynekologické operační sály, připravit podmínky a uvést do provozu CT, zateplit celý objekt nemocnice a počátkem roku 2016 jsme otevřeli ještě nástavbu 4. patra, která umožní uvolněné prostory v přízemí po ředitelství a dalších provozech nemocnice využít pro lůžka LDN. 

Kromě toho pak je pro tuto nemocnici v zadávacím řízení výstavba dalšího evakuačního výtahu, který zde chyběl, a přestavba lékárny a biochemie. U těchto akcí se nám podařilo získat dotaci od Ministerstva zdravotnictví, která by měla pokrýt cca 80% nákladů. Předpokládáme, že koncem léta 2016 budou obě akce ukončeny a zprovozněny.

V závěru roku 2015 jsme také uzavřeli směnu nemovitostí ve vlastnictví kraje a města Plasy, takže teď máme svoji střední školu v Plasích výhradně ve svých objektech. Na školských objektech se podařilo rekonstruovat nebo opravit řadu věcí, zmínila bych pouze nákladnější akce.

Kupříkladu se zdařila další etapa výměny oken na památkově chráněné budově Gymnázia Luďka Pika – poslední část bude dokončena v roce 2016.

Vyměnili jsme okna na dalších školách – Střední průmyslové škole dopravní v Plzni, Střední zdravotnické a VOŠ zdravotnické v Plzni, u  VOŠ Domažlice byla opravena střecha a vyměněna okna, u Gymnázia Stříbro byla provedena nákladná rekonstrukce střechy, u Gymnázia Plasy pak rekonstrukce kotelen a u Střední školy Kralovice pak oprava haly dílen. Pokračovalo se v rekonstrukci budovy Konzervatoře v Tylově ulici v Plzni rekonstrukcí průjezdu do dvora budovy a výměnou oken na jedné straně objektu.

V dalších našich objektech, jako např. v Domově klidného stáří v Žinkovech, bylo opraveno schodiště v havarijním stavu a rekonstruována v jednom z objektů kotelna. Opravili jsme národní kulturní památku hamr Dobřív, vyměnili jsme okna v další řadě objektů v menším rozsahu, opravila se část podlah v Domě dětí a mládeže Radovánek v Plzni a řada dalších drobnějších akcí, ať již plánovaných nebo vyvolaných aktuální havarijní situací. Kromě jiného se také podařilo vyměnit okna na vnějším obvodu budovy krajského úřadu, tzv. Rašínově domě.

Je příjemné zjistit, že se finanční prostředky věnované do rekonstrukcí a oprav našich nemovitostí postupně zvyšují – v roce 2014 se vynaložilo přes 52 mil. Kč, v roce 2015 přes 60 mil. Kč a pro rok 2016 plánujeme na tuto oblast celkem částku 65 mil. Kč.  Pochopitelně jsme dále pokračovali v získávání pozemků pod našimi komunikacemi, a to ve spolupráci se SÚS Plzeňského kraje.

V roce 2016 nás čeká - výstavba nových sportovišť na Vejprnické ulici v Plzni v areálu našich škol a dokončení přestavby části budov pro potřeby Sportovního gymnázia Plzeň, dále pak bychom měli započít s výstavbou tělocvičny pro Gymnázium Tachov, rekonstrukcí domova mládeže a školní jídelny Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech, provést rekonstrukci objektu pro dětský domov Robinson Stod, započít s výstavbou nového pavilonu v Domově klidného stáří v Žinkovech.

Abychom jako vlastník nedělali ostudu na náměstí v Kašperských Horách, čeká nás rekonstrukce pláště budovy Muzea Šumavy v Kašperských horách. Západočeské muzeum čeká dokončení rekonstrukcí depozitářů muzea v ulici Mládežníků v Rokycanech a ve Zbiroze. Pro Správu a údržbu silnic pak je plánována výstavba přístřešku a haly na posypové materiály v provozovně v Rokycanech a přestavba skladu ve Stříbře.

Pro naši záchranku pak postavíme další výjezdové místo, a to ve Stříbře. Pro zlepšení využití parkovacího domu v Klatovské nemocnici pak je v plánu jeho zastřešení.

V údržbě nás čekají další výměny oken – kupř. na Gymnáziu na Mikulášském náměstí a dokončení výměny oken na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni. Výměna oken na domově mládeže Střední odborné škole a SOU Sušice je naprosto neodkladná. Bude provedena rekonstrukce objektu Domu dětí a mládeže Radovánek, který si to již opravdu zaslouží. Na Střední odborné škole ve Stříbře budeme rekonstruovat střechu, včetně krovů, které jsou napadeny dřevomorkou.

V řešení je plno dalších potřebných rekonstrukcí a oprav, protože majetek kraje je obsáhlý a v minulých volebních obdobích mu nebyla věnována potřebná pozornost. Úsek majetku a investic se bude snažit využít poskytnutých finančních prostředků k tomu, aby z nich uspokojil co nejvíce požadavků s přihlédnutím k jejich naléhavosti. V roce 2016 nás čeká náročné období, když si uvědomíme, co všechno by mělo být realizováno.

Proto bych chtěla všem, kteří se podíleli na splněných úkolech minulého roku, poděkovat a do roku 2016 všem popřát pevné nervy, hodně pohody a pro realizaci akcí odborně schopné firmy, které dodrží termíny zakázek.

 

ikona-vpravo-humor ikona-vpravo-videa ikona-vpravo-facebook