Zemřel soudruh Fidel Castro

V pátek v noci, dne 25.11.2016, ve 22:29 hodin kubánského času zemřel El-Comandante, vůdce kubánské lidové revoluce, soudruh Firel Castro ve věku 90-ti let.

Plzeňský KV KSČM vyjadřuje kubánskému lidu a Komunistické straně Kuby upřímnou soustrast a spoluúčast v zármutku nad úmrtím soudruha Fidela Castra.

Fidel Castro a jeho odkaz zůstanou v paměti miliard lidí po celém světě. Soudruh Fidel Castro vstoupil do historie lidstva jako neobyčejně kladná postava světových dějin v boji za lidský pokrok a důstojný život obyčejných lidí na této planetě. 

Čest jeho památce!

Kondolence k úmrtí Fidela Castra - od Českého mírového hnutí

Vážení přátelé a soudruzi,

je těžké najít správná slova k odchodu člověka, který zasvětil celý svůj mimořádný život realizaci revolučních ideálů humanity a socialismu. Fidel, jak ho všichni budou i nadále vždy nazývat, byl duší kubánského lidu, nesmiřitelným obráncem suverenity své země a strůjcem jejího společenského pokroku.

Jako nejvyšší velitel Kubánské revoluce a zásadový internacionalista byl zdrojem inspirace pro desítky národů a stovky milionů lidí na celém světě. Jeho příklad bude následován příštími generacemi bojovníků za lepší svět.

Byl nedílnou a nepřehlédnutelnou součástí mezinárodního mírového hnutí. Světová rada míru proto opakovaně ocenila jeho zásadní roli v boji za mír, proti imperialismu a válce a k jeho odkazu se bude hlásit i nadále.

Jako mimořádný přítel československého a českého lidu naší zemi mnohokrát navštívil a inicioval neobyčejný rozvoj vztahů mezi Kubou a socialistickým Československem. Toto přátelství nebude nikdy zapomenuto.

České mírové hnutí vyjadřuje svou nejhlubší soustrast rodině, vedení Kubánské revoluce, Komunistické straně Kuby a Kubánskému hnutí za mír a suverenitu národů.

Milan Krajča, předseda Českého mírového hnutí

Ekonomická blokáda USA vůči Kubě a její důsledky vůči alternativám a nezbytnosti socialismu

Jak se chová americký imperialismus vůči ostatním zemím světa

Dalekosáhlé důsledky

V lednu 2015 jsem navštívil Kubu na školení. Byl jsem překvapený zjištěním, že, navzdory množství povolených bilaterálních obchodních a investičních smluv, podepsaných mezi Jižní Afrikou a Kubou, existují jihoafrické společnosti, které neinvestují na Kubě nebo s ní neobchodují, z obavy před šikanováním Spojenými státy. Vyloučení z podnikání ve Světových výrobních sítích (Global Production Network; GPNs), kontrolovaných v USA sídlícími nadnárodními společnostmi (multi-national corporations; MNCs); z finančního systému USA a z kapitálových trhů; uložení pokut za „porušení“ podmínek ekonomické blokády USA vůči Kubě; ale i imperialistický politický tlak, to vše je součást pák, používaných Spojenými státy k tomuto závěru.
To všechno má hodně důsledků. Ale dva body stojí za to zdůraznit, přinejmenším teď.

Za prvé, světová výroba a obchod stále více probíhají v GPNs, jež se proto staly klíčovým mocenským centrem a mezinárodních mocenských vztahů.

Například postavení USA coby největší ekonomiky světa, bez ohledu na fakt, že to je i velmi nemocná ekonomika vzhledem k obrovské výši jejího dluhu, jež překonává kteroukoli jinou zemi světa, znamená, že má kontrolu nad mnoha GPNs přes své MNCs. Negativní dopad tohoto je obrovský, přinejmenším ve třech souvislostech.

Číst dál: Ekonomická blokáda USA vůči Kubě a její důsledky vůči alternativám a nezbytnosti socialismu

ikona-vpravo-humor ikona-vpravo-videa ikona-vpravo-facebook